Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie Oddział w Szczecinie Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie Oddział w Szczecinie n n Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie Oddział w Szczecinie

O nas

Witamy na stronie Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie. Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie został powołany zarządzeniem Kuratora Oświaty z dnia 27.11.1991 r. i rozpoczął swoją działalność 1.01.1992 r. W okresie od 1.01.1992 do 1999 organem prowadzącym i sprawującym nadzór było kuratorium Oświaty w Szczecinie. W latach 1999-2021 organem prowadzącym była Gmina Miasto Szczecin, nadzór sprawował Wojewoda Zachodniopomorski. Uchwałą nr XXVIII/330/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2021 roku Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie i Koszalinie zostały połączone jako jeden Ośrodek, od 1 stycznia 2022 roku Ośrodek w Szczecinie funkcjonuje pod nazwą: Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie Oddział w Szczecinie.

Aktualności

Skontaktuj się


    Skip to content